page_banner

Kiinan pinnoiteteollisuuden vuoden lopun inventointi vuonna 2022

I. Menestyksekäs vuosi pinnoiteteollisuudelle jatkuvalla korkealaatuisella kehityksellä*

Vuonna 2022 pinnoiteteollisuus jatkoi tasaista kasvua useiden tekijöiden, kuten epidemian ja taloustilanteen, vaikutuksesta.Tilastojen mukaan pinnoitteiden tuotanto Kiinassa saavutti 38 miljoonaa tonnia vuonna 2021, vihreästä, vähähiilisestä ja laadukkaasta kehityksestä on tullut Kiinan pinnoiteteollisuuden kehityksen pääteema, joka toteuttaa muutoksen laajasta kasvusta laatuun ja tehokkuuteen. kasvu.Kiinan pinnoiteteollisuuden asema globaalissa pinnoiteteollisuudessa on yhä tärkeämpää, ja etenemisvauhti suuresta pinnoitemaasta vahvaksi pinnoitemaaksi on määrätietoisempaa.Vihreiden tuotteiden sertifioinnin, vihreiden tehtaiden arvioinnin, kiinteiden jätteiden arvioinnin, korkealaatuisen lahjakkuuden koulutuksen, teollisuuden, yliopiston ja tutkimuksen yhteistyön innovaatioalustan rakentamisen ja kansainvälisen vaikuttavuuden lisäämisen osalta ala jatkaa korkealaatuisen kehityksen edistämistä ja toimii edelleen tärkeä moottori pinnoitteiden maailmanlaajuisessa kehityksessä!

*II.Teollisuus jatkaa taistelua epidemiaa vastaan ​​ja keskittyy omatoimituotantoon*

Vuonna 2022 alan suuret yritykset jatkoivat epidemian vastaisten mallien käyttöönottoa.Yritykset, kuten North Xinjiang Building Materials, Huayi Petrochemical, Simcote, Fostex, Haihua Academy, Jiaboli, Xinhe, Zhejiang Bridge, Northwest Yongxin, Tianjin Beacon Tower, Bard Fort, Benteng Coatings, Jiangxi Guangyuan, Jinlitai, P, Jiangs Pinu Yigments, Yuxing Machinery and Trade, Huayuan Pigments, Zhujiang Coatings, Jinyu Coatings, Qiangli New Materials, Ruilai Technology, Yantai Titanium, Mandeli, Jitai, Qisansi, Zaodun, Xuanwei, Libang, Axalta, PPG, Dow, Hengshui No Paint, Langs Akzo Paint jne. järjesti henkilöstöä toteuttamaan itsepelastus- ja avustusmalleja yrityksille ja yhteiskunnalle, lahjoitti rahaa ja tavaroita sekä pyrki aktiivisesti täyttämään yhteiskunnallisia vastuita ja osoittamaan pinnoiteyritysten vastuullisuutta ja vastuullisuutta.

2

Myös toimialajärjestöt ja kauppakamarit, joita edustaa China National Coatings Industry Association, ovat tehneet epidemian vastaista apua.Epidemian torjunnan kriittisen ajanjakson aikana Kiinan kansallinen pinnoiteteollisuusliitto antoi täyden roolin alan itsesääntelyorganisaatiolle, osti KN95-epidemiantorjuntamaskeja ja jakoi ne erissä Guangdongin Coatings Industry Associationille, Shanghaille. Coatings and Dyes Industry Association, Chengdu Coatings Industry Association, Shaanxi Coatings Industry Association, Chongqing Coatings and Coatings Industry Association, Henan Coatings Industry Association, Shandongin maakunnan Coatings Industry Association, Jiangsun Province Coatings Industry Association, Zhejiang Province Coatings Industry Association ja Fujian Province Coatings Industry Association., Jiangxi Coatings Industry Association, Anhui Coatings Industry Association, Ningbo Coatings and Coatings Industry Association, Changzhou Coatings Association, Tianjin Coatings Association, Hubei Coatings Industry Association, Hunan Petrochemical Industry Association Coatings Industry Branch, Zhangzhou Coatings Chamber of Commerce, Shunde Coatings Chamber of Commerce , Xiamen Coatings Industry Association, Zhejiang Adhesive Technology Association Coatings Branch, Hebei Adhesives and Coatings Association ja muut paikalliset pinnoite- ja väriaineyhdistykset ja kauppakamarit myöhempää jakelua varten paikallisille yrityksille.

Ennaltaehkäisy- ja valvontatoimenpiteiden optimoinnin asteittain käyttöönoton myötä epidemian ehkäisyn ja hallinnan sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen koordinoinnin uudessa tilanteessa uskotaan, että vuosi 2023 on täynnä toivoa.

*III.Politiikkojen ja määräysten parantaminen*

Viime vuosina pinnoiteteollisuuden keskeisiä painopisteitä ovat olleet VOC-valvonta, lyijyttömät pinnoitteet, mikromuovit, titaanidioksidin riskinarviointi ja biosidien tutkimus ja valvonta sekä niihin liittyvät politiikat ja määräykset.Viime aikoina on lisätty kemikaalien hallinta, riskinarviointi ja luokitus, PFAS-valvonta ja vapautetut liuottimet.

Euroopan unionin tuomioistuin kumosi 23.11.2022 EU:n jauhemaisen titaanidioksidin luokituksen syöpää aiheuttavaksi aineeksi hengitettynä.Tuomioistuin totesi, että Euroopan komissio teki ilmeisiä virheitä arvioidessaan luokituksen perustana olevien tutkimusten luotettavuutta ja hyväksyttävyyttä ja sovelsi väärin EU:n luokituskriteerit aineisiin, joilla ei ole luontaisia ​​syöpää aiheuttavia ominaisuuksia.

 

IV.Rakenna aktiivisesti vihreää pinnoitejärjestelmää pinnoiteteollisuudelle, ja monet yritykset ovat läpäisseet vihreän tuotteen ja vihreän tehtaan sertifioinnin*

Vuodesta 2016 lähtien China Coatings Industry Association on teollisuus- ja tietotekniikkaministeriön sekä Kiinan öljy- ja kemianteollisuusliiton ohjauksessa toteuttanut aktiivisesti vihreän valmistusjärjestelmän rakentamista pinnoite- ja pigmenttiteollisuudessa.Vakioopastus- ja sertifiointipilottien avulla on perustettu vihreä tuotantojärjestelmä, joka sisältää vihreitä puistoja, vihreitä tehtaita, vihreitä tuotteita ja vihreitä toimitusketjuja.Vuoden 2022 loppuun mennessä teollisuus- ja tiedotusministeriön vihreiden standardien luetteloon on sisällytetty 2 vihreää tehdasarviointistandardia pinnoitteille ja titaanidioksidille sekä 7 vihreän suunnittelun tuotearviointistandardia vesiohenteisille arkkitehtonisille pinnoitteille jne. Tekniikka.

Kuusi ministeriötä ja toimikuntaa, mukaan lukien teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö, julkaisi 6. kesäkuuta ensimmäisen erän vuoden 2022 vihreitä rakennusmateriaaleja maaseututuoteluetteloon ja yritysluetteloon ja lanseerasi "2022 Green Building Materials to the Countryside Public Information Release Platform" -ohjelman. .Ne kannustavat päteviä alueita myöntämään asianmukaisia ​​tukia tai laina-alennuksia vihreiden rakennusmateriaalien kulutukseen.Käytä sähköisen kaupankäynnin alustojen etuja kulutuksen ohjaamiseksi ja stimuloimiseksi.Sertifioitujen vihreiden rakennusmateriaalituotteiden ja -yritysten luettelossa (ensimmäinen erä vuonna 2022) on valittu 82 pinnoitetta ja niihin liittyviä yhtiöitä, mukaan lukien Sangeshu, North Xinjiang Building Materials, Jiaboli, Fostex, Zhejiang Bridge, Junzi Blue ja pinnoitetuotteet.

China National Coatings Industry Association on myös aktiivisesti edistänyt vihreiden tuotteiden ja vihreiden tehtaiden sertifiointia pinnoiteteollisuudessa.Tällä hetkellä monet yritykset ovat läpäisseet Kiinan vihreän tuotteen sertifioinnin ja alhaisten VOC-pinnoitteiden tuotearvioinnin.

*V.Julkaise varoituksia, hintaindeksejä ja analysoi alan trendejä*

Maaliskuun 2022 alussa viimeisimmän tutkimuksen mukaan alkupään raaka-aineiden nopean nousun vuoksi useimmat Kiinan pinnoiteteollisuuden yritykset ovat kärsineet tappioita.Huolellisen tutkimuksen jälkeen China National Coatings Industry Association antoi ensimmäisen voittovaroituksen Kiinan pinnoiteteollisuudelle vuonna 2022 ja kehotti alan yrityksiä seuraamaan tarkasti kannattavuutta ja toimintaolosuhteita sekä mukauttamaan liiketoimintastrategioitaan oikea-aikaisesti alkupään muutosten mukaisesti. raaka-ainemarkkinoilla.

Teollisuus- ja tietotekniikan ministeriön raaka-aineteollisuuden osaston ehdotuksesta Kiinan kansallinen pinnoiteteollisuusliitto julkaisi China Coatings Industry Price Index -indeksin ensimmäistä kertaa vuoden 2022 China Coatings Industry -tiedotuskonferenssissa 24.-26. elokuuta. Pinnoiteteollisuudessa on toistaiseksi käytössä barometri, joka heijastaa taloudellista toimintaa milloin tahansa.China Coatings Industry Price Indexin perustaminen merkitsee kvantitatiivisen järjestelmän perustamista pinnoiteteollisuusketjun kunnon arviointiin.Se auttaa myös luomaan markkinaviestintämekanismin yritysten, toimialajärjestöjen ja valtionhallinnon osastojen välille.China Coatings Industry Price Index koostuu kahdesta osasta: alkupään raaka-aineen hankintaindeksistä ja loppupään valmiiden tuotteiden hintaindeksistä.Seurannan mukaan näiden kahden indeksin kasvuvauhdit ovat yleensä yhdenmukaisia.He ovat onnistuneesti tarjonneet tarkan datatuen kaikille osallistuville yksiköille.Seuraavana askeleena on kehittää alaindeksejä, laajentaa uusia indeksiin osallistuvia yrityksiä ja tarjota enemmän palveluita indeksiin kuuluville yrityksille indeksin tarkkuuden edelleen parantamiseksi ja pinnoitteiden ja raaka-aineiden hintakehityksen heijastamiseksi.Ohjaa alan tervettä kehitystä.

*VI.UNEP* tunnustaa China National Coatings Industry Associationin ja avainyritysten työn

Kiinan kansallisen pinnoiteteollisuusyhdistyksen ja useiden pilottiyritysten vahvalla tuella yli kahden vuoden ponnistelun jälkeen lyijyä sisältävien pinnoitteiden reformuloinnin tekniset ohjeet (kiinalainen versio), yksi lyijypitoisten pinnoitteiden teknologian pilotin saavutuksista. Kiinan ympäristötieteiden akatemian (National Cleaner Production Center) toteuttama hanke julkaistiin virallisesti UNEP:n virallisella verkkosivustolla.Kaksi pigmenttitoimittajaa Kiinassa [Yingze New Materials (Shenzhen) Co., Ltd. ja Jiangsu Shuangye Chemical Pigments Co., Ltd.] ja viisi pinnoitteita tuottavaa pilottiyritystä (Fish Child New Materials Co., Ltd., Zhejiang Tian'nv Group Paint Co., Ltd., Hunan Xiangjiang Coatings Group Co., Ltd., Jiangsu Lanling High Polymer Materials Co., Ltd., Jiangsu Changjiang Coatings Co., Ltd.) saivat viralliset kiitokset UNEP-julkaisussa, ja kahden tuotteen tuotteet yritykset olivat mukana tapauksissa.Lisäksi UNEP haastatteli myös Tian'nv Companya ja julkaisi uutisraportin virallisilla verkkosivuillaan.Kaikki hankkeessa mukana olevat osapuolet saivat UNEP:ltä korkean tunnustuksen.


Postitusaika: 16.5.2023